Zaproszenie na szkolenie ORE

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza do udziału w szkoleniu online „Metody pracy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym/niedostosowaną społecznie: Jak zdalnie aktywizować dzieci i młodzież zagrożoną niedostosowaniem społecznym/niedostosowaną społecznie do pracy nad własnym rozwojem”.

Szkolenie odbędzie się za pomocą platformy internetowej w terminie: 27 listopada 2020 oraz 30 listopada 2020.

Metody pracy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym/niedostosowaną społecznie: Jak zdalnie aktywizować dzieci i młodzież zagrożoną niedostosowaniem społecznym/niedostosowaną społecznie do pracy nad własnym rozwojem

https://www.ore.edu.pl/2020/10/metody-pracy-z-mlodzieza-zagrozona-niedostosowaniem-spolecznym-niedostosowana-spolecznie-jak-zdalnie-aktywizowac-dzieci-i-mlodziez-zagrozona-niedostosowaniem-spolecznym-niedostosowana-spolecznie-do-p/