Techniki dramowe: pięć poziomów świadomości

Co byś zrobił/a gdybym powiedział Ci, że mam narzędzie do zwalniania i przyśpieszania czasu?

W Dramie ogranicza Cię kilka rzeczy:
– wyobraźnia,
– wrażliwość,
– umiejętności,
– gotowość osób uczestniczących do pracy,
niech będzie że tyle.

Pewnie zastanawiasz się teraz co z Czasem? pomijając czas przeznaczony na warsztat, to drama daje nam ogromne narzędzie do pracy z nim jakim jest stopklatka. W stopklatce możesz zatrzymać czas, wybiec w przeszłość czy przyszłość.

[czujesz to?]

Osoba, prowadząca, na hasło „stopklatka”
we współpracy z Czasem zatrzymuje Cię,
możesz oddychać, mrugać, kichać, ziewać lepiej nie.. starasz się jednak nie ruszać, zastygasz,
sam lub z kimś.

Jak widzisz nie chodzi tylko o postawę jaką przyjmują ciała osób uczestniczących, ważna jest także ekspresja twarzy, głębokość spojrzenia.

To tak jakby osoba prowadząca warsztaty z użyciem technik dramowych miała pilota
i mogła nacisnąć pauzę -> ll

W stopklatce, możesz udzielać głosu rzeźbie i pomnikowi i pracować na pięciu poziomach świadomości, tzn:

1. Poziom dotyczący czynności (Co teraz robisz?)
2. Poziom dotyczący motywacji (Po co to robisz?)
3. Poziom dotyczący oczekiwań (Co chcesz osiągnąć przez wykonywanie danej sytuacji?)
4. Poziom dotyczący wartości (Skąd wiesz, że to zachowanie jest najlepsze w danej sytuacji?)
5. Poziom dotyczący przekonań (Jakie są twoje zasady?)

Dzięki „stopklatce” tworzysz rzeźbę, pomnik lub fotografię o których opowiem już w przyszły poniedziałek.

Jak podoba Ci się wizja przeciągnięcia czasu na swoją stronę i zagłębienie się w pięć poziomów świadomości..?

Michał Maciejak – Trener Dramy