Szkolenia specjalistyczne - sprawdź jakie problemy wrzucam na warsztat

 

Specjalizuję się w szeroko rozumianej profilaktyce skierowanej do młodzieży oraz przeciwdziałaniu przemocy i dyskryminacji.
 

Podczas specjalistycznych szkoleń, pomagam:

 • zrozumieć dynamikę uzależnień behawioralnych i chemicznych;
 • przeciwdziałać uzależnieniom w szkole;
 • przeciwdziałać cyberprzemocy;
 • radzić sobie ze skutkami kryzysu;
 • budować poczucie własnej wartości;
 • pracować z zachowaniami ryzykownymi;
 • zrozumieć „czemu dziecko mnie nie słucha”?
 • odnaleźć się w świecie problemów z którymi zmagają się nastolatki;
 • pracować z tzw. trudną młodzieżą/trudnym uczniem/uczennicą;
 • przeciwdziałać przemocy w rodzinie;
 • rozpoznać symptomy świadczące o krzywdzeniu dziecka;
 • pracować z osoba agresywną;
 • przeciwdziałać dyskryminacji i wykluczeniu.
 
Współpracuję z klientem indywidualnym, na zlecenie rad rodziców, wychowawców, szkół, KRPA, OPS, PCPR, Kuratorami.