W latach ’90  w szkołach podstawowych „nie było” problemu z alkoholem, narkotykami, przemocą. Pięć lat temu „nie było” problemu z Internetem, fonoholizmem, fomo, wykluczeniem… Dziś podobno „nie ma” problemu z zdrowiem psychicznym, samotnością, kryzysem wśród nauczycieli, rodziców, uczniów.

Wyliczanka: Co będzie pierwsze kryzys czy zaburzenie?

Na szkoleniach bardzo często padają liczby: „Trzy do sześciu miesięcy po pandemii koronawirusa przyjdzie następna pandemia związana z zaburzeniami psychicznymi dzieci i młodzieży.” Może ona dotyczyć:

  • Depresji (tą akurat już mamy)
  • Psychicznej niestabilności
  • Uzależnień
  • Zaburzeń lękowych
  • Zaburzeń nastroju
  • Zachowań buntowniczo-agresywnych