Jeżeli jesteś na tej stronie, najprawdopodobniej zastanawiasz zastanawiasz się w czym mogę Ci pomóc?
Specjalizuję się w trzech zakresach:
– Pracy z młodzieżą (oraz z osobami które z nią współpracują).
– Osobami wchodzącymi w dorosłość.
– Przeciwdziałaniu przemocy, dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu.

Nazywam się Michał Maciejak i biorę na warsztat problemy dojrzewania.
Jestem wykładowcą akademickim, pedagogiem certyfikowanym arteterapeutą w zakresie dramaterapii, Dramterapeutą w trakcie certyfikacji, superwizorem i trenerem dramy oraz autorem i realizatorem programów profilaktycznych.
Ponad piętnaście lat pomagam swoim klientom tworząc i realizując autorskie programy warsztatów i szkoleń. Moje doświadczenie w prowadzeniu grup warsztatowych  i szkoleniowych liczy ponad 7500 godzin.
Od początku pandemii przeprowadziłem ponad 350 webinariów i szkoleń online.

Współpracując z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, ONZ, Caritas, Centralnym Domem Technologii, NGO, Liderami i Liderkami NGOsów przeciwdziałających przemocy z całej Europy w ramach projektu ERASMUS+, Firmami, Wydawnictwami, Uczelniami, Szkołami na terenie całej Polski, Samorządami, Kuratorami  – obserwuję proces dojrzewania i potrzebę wielowymiarowego wsparcia.

Staram się także angażować w projekty społeczne mające na celu wspieranie komunikacji opartej o szacunek i brak przemocy.

-> kliknij tu żeby się skontaktować <-

Co wyróżnia warsztaty, szkolenia, wykłady i konsultacje które prowadzę?

W swojej pracy kieruję się dowodami naukowymi.

Jeżeli mamy wspólny cel

zapraszam do współpracy.

Jestem osadzony w rzeczywistości nastolatków.

Tłumaczę zasady rzeczywistości otaczającej młodzież, oswajając ją.

Wiem dokąd zmierzam

od 15 lat kształcąc się w dwóch wąskich zakresach.

Wspieram systemowo

młodzież -> rodziców -> szkoły -> urzędy.

Jeżeli potrzebujesz, potwierdzić moje doświadczenie i wykształcenie, poniżej znajdziesz referencje, zaświadczenia i dyplomy.