Konferencja Profectus

[Jak dbać o zdrowie psychiczne w sieci i w życiu]
Już w niedzielę na konferencji Profectus po 12-stej będę brał udział w Panelu dyskusyjnym dotyczącym: Dbania o zdrowie psychiczne w sieci i w życiu.
Serdecznie Was zapraszam
https://www.konferencjaprofectus.pl/bilety/