Co Cię boli?

„Achilles miał tylko piętę, ja mam całe ciało..” czyli, powiedz mi co Cię boli a powiem ci kim jesteś.

To niesamowita przygoda zahaczać ludzi o mitologię, wiedząc, że ”niezależnie od tego, w jakim wieku jesteśmy, przekonywująca jest dla nas jedynie opowieść zgodna z zasadami naszego myślenia.”

Jak zatem przekonać nastolatka, do pracy z mitem?
Jak sprawić, żeby chciał w niego wejść i przyjrzeć się schematom, zagrożeniom, drogom..?

Już Ci mówię.

Uwaga, uwaga..

Spodziewasz się już?

Nie ma prostszej metody, żeby z kimś o czymś porozmawiać, jak zacząć rozmowę.

I wiesz co jest najlepsze -> „mit jest prawdziwy, niepodważalny poprzez doświadczenie, wiarygodny, czasem ma charakter prawdy absolutnej; w przeciwieństwie do nauki dostarcza zamkniętego obrazu świata; posiada motywy obrazów archetypowych; ma charakter symboliczny, obrazowy, alegoryczny, metaforyczny, iluzoryczny, oniryczny; nie poddaje się naukowemu czy historycznemu uzasadnieniu ani go nie wymaga; uzasadnia i kodyfikuje rytuał i wierzenia religijne; ustala wzorzec wszelkich działań ludzkich; utrzymuje jednostkę w sferze sacrum (pozwala na kontakt z nim), poprzez jego reaktualizowanie uświęca jednostkę i świat; pozwala na istnienie „człowieka prawdziwego”, czyli naśladującego bogów, herosów i mitycznych przodków; czas w micie ma charakter cykliczny, a przestrzeń często nie ma charakteru fizycznego, ale odnosi się do przestrzeni psychologicznej; ma charakter etiologiczny, sakralny (np. świętość czasu/przestrzeni), antyhistoryczny i normatywny; może stanowić element indywidualnego mitu/mitologii jednostki; bywa przekazywany generacyjnie lub stanowi przedmiot spisanych opowieści (ma charakter narracyjny).”

Uproszczając to wszystko i odpowiadając na pytanie, jak zacząć taką rozmowę?!

np. Zastanów się z czym kojarzy Ci się mit o Achillesie?

– Co tam się działo?

<padają odpowiedzi, nie ma złych odpowiedzi!>

I teraz robimy zwrot, pytając co mogłoby być piętą Achillesową dla osób w waszym wieku..?

Na to pytanie, co jest piętą Achillesową wśród osób uczestniczących w warsztatach, odpowiem w środę.

Michał Maciejak – Trener Dramy