#Recenzja 1 czyli Drama procesualna w pracy z dziećmi w przedszkolu i klasach I-III

"Drama procesualna jest jak opowieść snuta, tu i teraz przez wielu autorów jednocześnie.To samo można powiedzieć o rzeczywistości.Drama procesualna jest zbliżona do naturalnego doświadczenia, z tą różnicą, że ktoś — zazwyczaj nauczyciel — określa w jakiś sposób dramowy (fikcyjny) świat. Ten świat może być bardzo oddalony od rzeczywistości osób uczestniczących...