9 rzeczy, których nauczy Cię podejście narracyjne

Choć, niech uczy też Ciebie.

Idziesz?

➡️ Tylko problemem jest problem, to nie ja jestem problemem.

➡️Gdy jesteś autorem/ką historii swojego życia. Bierzesz to na co masz wpływ, zastanawiasz to na co wpływu nie masz
i tworzysz tę historię.

➡️ Gdy jesteś ekspertem/tką od swojego życia (historii), wiesz, że nikt za ciebie nie doświadczy konsekwencji twoich wyborów i/lub zaniechań.

➡️Każdy pamięta taki moment w swoim życiu, w trakcie którego udało mu się pokonać jakiś problem – zastanów się jak dbasz i pielęgnujesz tę narrację?

➡️ Żaden problem nie jest w stanie zawładnąć całym moim życiem.

➡️ Gdy czujesz, że podejmujesz za dużo prób ograniczenia wpływu problemów na twoje życie, zastanów się czy nie robisz tego samego, spodziewając się różnych efektów, Jeżeli tak to po co?

➡️ Pamiętaj, że problemy rosną w siłę dzięki kontekstom kulturowym, oraz temu jak spostrzegasz siebie.
Szczególnie gdy robisz to przez pryzmat deficytów, co z kolei utrudnia korzystanie z mądrości, wiedzy (patrz strzałka o ekspertach/tkach od Twojego życia).

➡️ Nawet jeśli długo nie korzystasz z własnej mądrości i kompetencji, zasobów – płaszcz roli, fotel eksperta na którym siadasz, tylko czeka by je ubrać na nich usiąść..

+ bonus
➡️ gdy piszesz/mówisz w czasie teraźniejszym, mózg łatwiej chwyta tę narrację i Cię w niej umiejscawia.

Przemawia to do Ciebie?
Michał Maciejak – Trener Dramy